Vi-modellen - Projekthæfte, arbejdsbog og evalueringsrapport

Læs mere om udviklingen af Vi-modellen og download materiale herom
Viden om

Vi-modellen

Udvikling af Vi-modellen

Vi-modellen er et nyudviklet forældreforløb, der understøtter den unges vej mod et liv uden skadeligt forbrug af rusmidler og støtter forældrene i at passe på sig selv. Forløbet er udviklet hos Novavi Stofrådgivningen og evalueret af Center for Rusmiddelforskning til fagpersoner, der arbejder med forældre til unge med dobbeltdiagnoser. Vi-modellen giver forældrene øget viden om rusmidler, diagnoser og relationer, så de bedre kan forstå de unges situation. Derudover fokuseres på nye handlinger, der skaber mere ønskede og hensigtsmæssige måder at være sammen på i familierne.

Indholdet i forløbet er løbende justeret og udviklet i forlængelse af de indsigter, som evalueringerne har givet. Helsefonden har finansieret projektet i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning og Fonden Novavi.

Arbejdsbog for professionelle

Vi-modellen Trin-for-trin

Trin-for-trin beskrivelse af forløb til forældre til unge med dobbeltdiagnose.