Vejen til Novavi Stofrådgivningens misbrugsbehandling

Vejen til misbrugsbehandling

Hvis man ønsker at starte i misbrugsbehandling i Novavi Stofrådgivningen, skal man som udgangspunkt kontakte sin kommune, da det er kommunen der betaler for forløbet.

Dog er det også muligt at betale selv for behandlingen, eller hvis man har en sundhedsforsikring, søge om misbrugsbehandling herigennem.

I Danmark har vi behandlingsgaranti og kommunerne skal tilbyde behandling indenfor 14 dage, efter man som borger har henvendt sig med et ønske om misbrugsbehandling.

Vi tilbyder også anonym og gratis stofbehandling hos Novavi Stofrådgivningen.

Herunder kan du læse de 5 trin til at komme i misbrugsbehandling. 

vejen til et liv uden misbrug hos Novavi Stofrådgivning

De 5 trin til at komme misbrugsbehandling

1.

Start med at kontakte sagsbehandler, og hør om det er muligt at få
bevilget et forløb hos Novavi Stofrådgivningen.

2.

Den unges sagsbehandler henvender sig hos Novavi Stofrådgivningen.

3.

Vi tilbyder visitationssamtale indenfor en uge, så lovkravet om iværksættelse af
behandling inden 14 dage kan overholdes. Hvis den unge ønsker
det må forældre gerne deltage i denne samtale.

4.

Vi udarbejder en indstilling på baggrund af visitationssamtalen og lægesamtalen.
Oplægget skal godkendes af sagsbehandler eller misbrugskonsulent.

5.

Behandlingen igangsættes.

Her kan du hente vores
materiale på Novavi Stofrådgivningen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og
få de seneste nyheder direkte i din inbox