Vejen til Novavi Stofrådgivningens misbrugsbehandling

Hvis man ønsker at starte i misbrugsbehandling i Novavi Stofrådgivningen, skal man som udgangspunkt kontakte sin kommune, da det er kommunen der betaler for forløbet. 

Dog er det også muligt at betale selv for behandlingen, eller hvis man har en sundhedsforsikring, søge om misbrugsbehandling herigennem.

I Danmark har vi behandlingsgaranti og kommunerne skal tilbyde behandling indenfor 14 dage, efter man som borger har henvendt sig med et ønske om misbrugsbehandling.

Her under kan du læse de 5 trin til at komme i misbrugsbehandling. 

1.

Start med at kontakte sagsbehandler, og hør om det er muligt at få bevilget et forløb hos Novavi Stofrådgivningen.

2.

Den unges sagsbehandler henvender sig hos Novavi Stofrådgivningen.

3.

Vi tilbyder visitationssamtale indenfor en uge, så lovkravet om iværksættelse af behandling inden 14 dage kan overholdes. Hvis den unge ønsker det må forældre gerne deltage i denne samtale.

4.

Vi udarbejder en indstilling på baggrund af visitationssamtalen og lægesamtalen. Oplægget skal godkendes af sagsbehandler eller misbrugskonsulent.

5.

Behandlingen igangsættes.

Her kan du hente vores materiale på stofrådgivningen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder direkte i din inbox