Uddannelse, supervision og kursustilbud

Novavi Stofrådgivningen har 15 års erfaring med behandling til unge med rusmiddelproblemer og tilbyder både foredrag, supervision, sparring til professionelle og forskellige særligt tilrettelagte efteruddannelsesforløb og kurser.

Supervision

Supervision tilbydes til fagpersoner, der arbejder med unge og som ønsker at udvikle sig fagligt sammen med kollegaer eller individuelt.

I supervisionen er målet at få belyst, konkretiseret eller fundet løsningsmodeller til specifikke problemstillinger på arbejdspladsen. For den enkelte gælder det at opnå personfaglig udvikling og mest mulig arbejdsglæde. Personfagligt betyder, at det enkelte individ, med sin særlige måde at håndtere følelsesmæssige udfordringer og faglige arbejde, er i centrum.

Vi superviserer psykologer, pædagoger, støtte-kontakt personer, socialrådgivere, sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og lærere.

Vil du vide mere så kontakt leder Isabella Koppel på tlf. 5148 9979.

supervision tilbydes til fagpersoner hos Novavi Stofrådgivning

Tilbud til professionelle

Sparring til støttekontaktpersoner/pædagogisk personale tilbydes, når den unge har en støttekontaktperson eller lign. uden for Novavi regi, og der er forskellige faktorer der gør, at den unge ikke bevilges udgående misbrugsbehandling i Novavi Stofrådgivningen.

Det kunne f.eks. være:

 • Unge hvor der allerede er mange aktører i spil bl.a. en støttekontaktperson, og det vil give mere mening at opkvalificere støttekontaktpersonen end at igangsætte endnu en aktør fra Novavi Stofrådgivningen
 • Unge der har behov for behandling men ikke er motiveret for behandling og som har et godt forhold til deres støttekontaktperson
 • Unge som går til samtaler i Novavi Stofrådgivningen og også har behov for udgående misbrugsbehandling, men ikke kan få dette bevilget
 • Unge som skal udskrives fra Novavi Stofrådgivningen, hvor der fortsat er behov for tilbagefaldsforebyggende behandling

Rammerne for sparringen vil være samtaler med en medarbejder i Novavi Stofrådgivningen, hvor der tages udgangspunkt i den unges behov og der bl.a. vejledes i følgende:

 • Hvordan man møder den unge, som er ambivalent
 • Hvordan man taler med den unge om det skadelige forbrug og årsagerne hertil
 • Hvordan man taler med den unge om reduktion af forbruget, konsekvenser ved at ryge hash samt fordele og ulemper

Foredrag

Novavi Stofrådgivningens medarbejdere bliver ofte brugt til foredrag i organisationer og på institutioner, konferencer og temadage.

Vi har særlig ekspertise indenfor dobbeltdiagnoser, ADHD, hash og rusmidler, behandlingstilgange og tværfaglighed.

Aktuelle foredrag:

 • Unge og dobbeltdiagnoser
 • Unge med misbrug og psykiske sårbarheder – hvad gør vi i praksis?
 • Indledende samtaler med unge om rusmiddelbrug – hvordan gør man?
 • Rusmidler – brug, misbrug og afhængighed!
 • Motivation og forandring i arbejdet med unge med forbrug af rusmidler
 • Tilknytning og sammenhæng med rusmiddelbrug
 • Mentalisering – en løftestang i arbejde med unge med skadeligt forbrug af rusmidler
 • Forældreinddragelse i praksis

Ring gerne og fortæl om jeres behov, måske det er noget, vi kan matche.

Yderligere information, kontakt daglig leder Isabella Koppel tlf. 5148 9979

Kurser og efteruddannelser

Vi har erfaring med at undervise unge, forældre, behandlere, pædagoger og lærere. Vi tilbyder både enkeltstående undervisningsgange og længere forløb indenfor:

 • Dobbeltdiagnoser og psykisk sårbarhed 
 • Rusmidler, afhængighed og abstinenser
 • Behandlingstilgange (psykologiske, psykiatriske og pædagogiske)
 • Tværfagligt samarbejde i misbrugsbehandling til unge

Udover særligt tilrettelagte kursusforløb, tilbyder vi tre forskellige forløb, der også kan sammensættes på kryds og tværs efter behov. Se nedenfor.

Samtalen og mentalisering i fokus i misbrugsbehandlingen

Forløbet giver en grundig introduktion til samtalens grundtrin, samt til begreber og metoder indenfor mentalisering. Efter forløbet kan deltagerne arbejde med den unges selvforståelse og deres evne for at indgå i relationer, da det ofte er der de har brug for støtte, når de ønsker at skabe liv uden skadeligt brug af rusmidler.

Målgruppe: Personer der har deltaget på vores grundforløb “Pædagogisk arbejde i forhold til rusmidler og unge”, eller som kan dokumentere lignende kompetencer.

Dobbeltdiagnoser - Hvad gør vi i praksis?

Mange unge med skadeligt forbrug af rusmidler har eller får en samtidig diagnose. Det kræver særlig viden og konkrete kompetencer at hjælpe unge der er dobbeltbelastede, hvilket er en af Novavi Stofrådgivningens kernekompetencer.

På dette forløb får deltagerne konkret viden om de mest udbredte diagnoser blandt unge, hvilken indflydelse brug af rusmidler har på disse tilstande, samt hvordan man kan arbejdet med det i praksis.

Undervisningstemaer: Depression, adhd, angst og autisme. Rusmidlernes indflydelse i hverdagen og sammen med de psykiske lidelser, arbejdet med diagnosticering af dobbelt diagnoser og hvordan man arbejder med de unges udfordringer i praksis.

Målgruppe: Udbydes til medarbejdere med social- eller sundhedsfaglig grunduddannelse, der arbejder med unge med et skadeligt rusmiddelforbrug.

Umotiverede unge og den første samtale?

Mange oplever at stå med unge, hvor det virker som om noget omkring rusmidler spænder ben for den unges deltagelse i skole eller uddannelse og det de unge gerne selv vil. Men hvordan tager man fat på snakken om problemerne og hvordan får man motiveret de unge, til at ville tale om det der bøvler i deres liv?

Ofte er samtalen og den gode kontakt nok til at den unge får mod på at ændre kurs, og hvis der skal mere til, så skaber samtalen mulighed for at kunne hjælpe den unge videre.

Undervisningstemaer: Rusmidler og samtalen om problemer, motivation og forandring.

Målgruppe: Udbydes til undervisere og medarbejdere med social- eller sundhedsfaglig grunduddannelse, og til faggrupper der arbejder med unge f. eks kontaktpersoner, mentorer og vejledere på ungdomsuddannelser.

Du er velkommen til at kontakte leder Isabella Koppel på 51489979 for yderligere information.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og
få de seneste nyheder direkte i din inbox