Novavi Stofrådigvningens takster 2021

Novavi Stofrådgivningen har mange års erfaring og opnår generel en høj effekt af vores indsats. Vores pakke og takster skaber rammerne for en behandling, der hurtigt kan tilpasses den unges behov, og som samtidig sikrer gennemsigtighed og forudsigelighed for vores samarbejdsparter.

Novavi Stofrådigvningens takster 2021

Forløb Dagspris / takster

Takster for 14 dages visitationsforløb ved socialrådgiver og læge

(ikke obligatorisk)

431 kr.
Basisbehandling ved psykolog, terapeut eller udgående behandler én gang ugentligt

310 kr.

 

Basisbehandling ved psykiater én gang ugentligt

 

378 kr.

4 måneders udredningsforløb inklusiv basisbehandling

 

477 kr.
Efterbehandling ved psykolog, terapeut eller udgående behandler hv. 14. dag 195 kr.

Efterbehandling ved psykiater hv. 14. dag

 

215 kr.

 

4 måneders anonym stofbehandling én gang ugentligt

 

85 kr.

Herudover er følgende inkluderet i pakkerne:

  • Kontakt til den unge ved udeblivelse
  • Ledsagelse i særlige situationer
  • Statusrapport hver 3. mdr. med fokus på borgerens udvikling i stofforbrug
  • Samarbejdsmøder og koordination med kommunen
  • Behandlingskoordinator, der koordinerer arbejdet omkring den unge internt og eksternt med fokus på en rehabiliterende tilgang
  • Socialrådgivning i forhold til spørgsmål om økonomi, opskrivning til bolig
  • Fokus på at fastholde uddannelse og beskæftigelse hvis relevant 

Tilkøb

Det er i Novavi Stofrådgivningen desuden muligt at tilkøbe ydelser, som kan kombineres med kommunens egne behandlingsforløb. Det kan fx være, når det vurderes, at den unge har en dobbeltbelastning, som kræver nærmere psykiatrisk/psykologisk udredning eller behandling.

Ydelse

Pris

Medicinregulering månedligt

 

pr. mdr. 2.740 kr.

Medicinregulering hver 14. dag

 

pr. mdr. 5.283 kr.

 

Forældresamtaler – pr. samtale

 

pr. samtale 1.118 kr.

 

Psykiatrisk udredning eksl. basisbehandling varighed 2½ måned

 

dagstakst 352 kr.

Psykologiske test og undersøgelser af unge med overforbrug af rusmidler

 

Test: Wais (psykolog)

 

5.079 kr.

Test: TOVA (psykolog)

 

2.540 kr.

Test: Brief 3 (psykolog)

 

3.809 kr.

Test: Neopir (psykolog)

 

3.809 kr.

Test: Ados (psykiater)

 

5.688 kr.

Her kan du hente vores materiale
på Novavi Stofrådgivningen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og
få de seneste nyheder direkte i din inbox