Samarbejde og Koordinering af misbrugsbehandlingen

I Novavi Stofrådgivningen lægger vi vægt på et tæt og fleksibelt samarbejde med kommunerne.

Samarbejde og koordinering

Novavi Stofrådgivningens pakke og takststruktur skaber rammerne for en behandling, der hurtigt kan tilpasses den unges behov, og som samtidig sikrer gennemsigtighed og forudsigelighed for vores samarbejdsparter.

Novavi Stofrådgivningen lægger vægt på samarbejde og fleksibilitet – også i forhold til kommuner, der har eget behandlingstilbud, hvor der alene er ønske om, at vi samarbejder om bestemte ydelser eller i forhold til de målgrupper, som de kan have udfordringer med at håndtere i eget regi. Vi tilbyder gerne sparring eller kommer ud og fortæller om vores metoder og resultater med de unge vi har i behandling.

I Novavi Stofrådgivningen er der en behandlingskoordinator tilknyttet hver unges forløb.

Behandlingskoordinatoren er den der sikrer koordinering af de forskellige faggruppers indsats, så den  unge får den rette hjælp hele vejen igennem. Behandlingskoordinatoren sikrer desuden kontakten til de forskellige instanser som skole, socialforvaltning og støtte/kontaktpersoner.

Behandlingskoordinatoren er også den der varetager kommunikationen med den unges sagsbehandler omkring den enkelte unges konkrete forløb.

Novavi stofrådgivningen har behandlingstilbud til dig med et misbrug

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder direkte i din inbox