Lattergas og lattergas misbrug.

Lattergas som rusmiddel bliver inhaleret direkte fra gaspatronerne eller fra en ballon, som er fyldt med gassen fra patronerne. Indtagelsen heraf kan lede til et lattergas misbrug.
Viden om

Lattergas og lattergas misbrug

Lattergas som rusmiddel, kommer fra gaspatroner, som er produceret til bl.a. flødeskumssiffoner. Det er stærkt vanedannende og kan lede til et lattergas misbrug.

Lattergassen fra disse patroner er forskellig fra den lattergas, som bruges i sundhedssystemet som smertestillende, lattergas som lægemiddel er opblandet med ilt. Inhalering af gas direkte fra gaspatroner kan derfor have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser.

Det kemiske navn for lattergas er dinitrogenoxid, og den kemiske formel er N2O.

Effekt af lattergas og lattergas misbrug

Lattergas som rusmiddel bliver inhaleret direkte fra gaspatronerne eller fra en ballon, som er fyldt med gassen fra patronerne. Enkelte inhalerer også gassen gennem en flødeskumschiffon.

Effekten kan minde om at blive fuld af alkohol. Det hæmmer dit centralnervesystem og man bliver derfor svimmel, får usikre bevægelser, bliver opstemt og vrøvlende. Lattergas hører under kategorien sløvende stoffer.

Rusen er ret kort, ofte 1-2 minutter, hvilket kan få nogle til at indtage flere patroner efter hinanden, for at opnå længere rus.

Blandingsbrug

Hvis man indtager lattergas fra gaspatroner samtidig med, at man drikker alkohol eller andre sløvende rusmidler som benzodiazepiner og opioider, giver det en forøget risiko for iltmangel, fordi de nævnte rusmidler påvirker hjernens evne til at reagere på iltmangel.

Hos Novavi Stofrådgivning finder vi sammen frem til hvilket behandlingstilbud, som vil gavne dig

Forgiftning

Det kan have alvorlige konsekvenser for helbredet, hvis du indtager lattergas. Da patronerne indeholder ren gas, kan der ved indtag opstå iltmangel, fordi gassen fortrænger ilten i dine lunger.

I yderste konsekvens, kan ren lattergas medføre dødsfald, fordi mangel på ilt kan betyde, at man bliver kvalt. Når gassen frigives, er gassen endvidere ekstrem kold, og gassen kan derfor forårsage forfrysninger i mund, lunger og på stemmebånd.

Afhængighed

Man mener ikke, at man kan blive decideret afhængig af lattergas. Men nogle søger den kortvarige rus igen og igen og derfor kan man ende med at tage store mængder lattergas på en aften. Og det er i de tilfælde, man ser de alvorlige forgiftningstilfælde. 

Andre bivirkninger

Misbrug af lattergas kan give skader i forhold til føleforstyrrelser, koordination- og balanceproblemer og nerveskader. Årsagen til skaderne skyldes bl.a., at et massivt brug af lattergas går ind og deaktiverer det B 12-vitamin, man har i kroppen, så man får B 12 vitaminmangel.

Ud over neurologiske skader kan mangel på B-12 vitamin også medføre, at man kommer til at lide af blodmangel.