Kokain og kokainmisbrug

Kokain udvindes af bladene fra kokaplanten og indtages typisk som et hvidt pulver der kan lede til et kokainmisbrug.
Viden om

Kokain og kokainmisbrug

Kokain udvindes af bladene fra kokaplanten og indtages typisk som et hvidt pulver der ved indtagelsen kan lede til et kokainmisbrug.

Men det findes også som ’crack’, en basisk form for kokain i hvide, grålige eller brunlige klumper eller flager.

Effekt af kokain ved et kokainmisbrug

Kokain virker stimulerende på centralnervesystemet. Når man tager kokain, stiger pulsen og vejrtrækningen. Blodtrykket øges og kropstemperaturen stiger.

Det giver en følelse af energi, opstemthed og selvsikkerhed og ofte mærker man ikke sult, tørst og træthed. Når man er påvirket af kokain, kan man virke selvcentreret og hyperaktiv, pupillerne er store, og musklerne er spændte.

Kokain rusen varer kort. I løbet af en lille time kommer der som regel en nedtur, man kan blive udmattet, irritabel, nervøs, rastløs, indadvendt, nedtrykt og man kan mærke stærk stoftrang. Dette fører ofte til, at man indtager kokain flere gange hurtigt efter hinanden, og hermed øges også risikoen for alvorlige forgiftninger.

Blandingsbrug

Kokain gør, at man tror, man kan tåle meget mere alkohol end ellers og de to rusmidler bruges ofte samtidig. Men alkohol og kokain virker modsat og blandingen giver en uforudsigelig ruseffekt med stor risiko for aggressive og voldelige handlinger.

Man fristes til at dæmpe nedturenes angst og uro med beroligende midler, fx alkohol, benzodiazepiner, heroin eller lignende, og dermed udvikle et blandingsbrug.

Forgiftning

Kokain kan give en dødelig forgiftning med kramper, stop af åndedræt eller hjertesvigt. Tegn på kokainforgiftning er stærk rastløshed sammen med store pupiller, høj puls, hurtigt åndedræt og temperaturstigning.

Der kan komme kramper og bevidstløshed. Risikoen for forgiftning bliver endnu større ved store doser og ved gentagen brug flere gange efter hinanden.

Novavi Stofrådgivning er et tilbud til unge som har et misbrug af stoffer eller alkohol

Afhængighed

Kokain er stærkt afhængighedsskabende. De hurtige op- og nedture frister hurtigt til, at man tager mere kokain, og så det er nemt at ende i et misbrug, man ikke kan kontrollere.

Abstinenssymptomer

Symptomerne kommer i form af en meget lang nedtur med søvnforstyrrelser, manglende energi, nedtrykthed, irritabilitet, manglende sexlyst og stærk stoftrang. Man kan også få en depression.

Andre bivirkninger

Når man er påvirket af kokain kan nogle opleve at, de let bliver ophidsede og vrede. Mens brugen af kokain i starten stimulerer lyst til sex, nedsætter jævnlig kokainbrug ofte både sexlyst og potens. Kokain nedsætter hjernens og hjertets blodforsyning og kan derfor give hjerneskader, hjerteproblemer, rytmeforstyrrelser, hjertestop og åndedrætsvanskeligheder.

Kokain, der sniffes, kan give næseblod og efterhånden ødelægge næsens slimhinder. Man kan udvikle alvorlige psykiske symptomer som sygelig mistænksomhed, angst, anspændthed og depression. Samtidig er der risiko for at udvikle en stofudløst psykose, som er præget af vrangforestillinger (paranoia og forfølgelsesvanvid), hallucinationer og angst. En sådan psykose varer ofte nogle uger og kræver psykiatrisk behandling.

Man skal være opmærksom på, at der blandes tilsætningsstoffer i kokain. De to mest udbredte tilsætningsstoffer er livamisol og phenacetin. Livasol er ormekur til dyr som ødelægger immunforsvaret hos mennesker og længere tids brug kan medføre, at kroppen ikke er i stand til at forsvare sig mod infektioner som eksempelvis lunge- eller halsbetændelse. Man kan også risikere dårlig sårheling, og at kropsvævet dør. Det andet er Phenacetin som er et smertestillende præperat. Phenacetin blev taget af markedet, fordi man fandt ud af, at det var meget kræftfremkaldende og desuden ødelægger nyrerne.