Invitation til temadag om Vi-modellen fredag d. 23. oktober 2020

Novavi stofrådgivning afholder gratis temadag 2020

Novavi Stofrådgivning afholder en gratis temadag  om Vi-modellen fredag d. 23. oktober 2020 for alle fagpersoner, der arbejder med unge med misbrug og samtidige diagnoser er inviteret.

Om Vi-modellen:

Vi-modellen er et nyudviklet forældreforløb, der understøtter den unges vej mod et liv uden skadeligt forbrug af rusmidler og støtter forældrene i at passe på sig selv. Forløbet er udviklet hos Novavi Stofrådgivningen og evalueret af Center for Rusmiddelforskning.

De fleste unge ønsker at deres forældre tager dem alvorligt og bakker dem op, når livet er svært. Men forældrene har brug for hjælp og støtte udefra, så de både kan holde til belastningen og tackle situationen hensigtsmæssigt. Vi-modellen giver forældrene øget viden om rusmidler, diagnoser og relationer, så de bedre kan forstå de unges situation. Derudover fokuseres på nye handlinger, der skaber mere ønskede og hensigtsmæssige måder at være sammen på i familierne.

Sted:

Diakonissestiftelsen, Peter Bangs vej 5B, Stuerne, 2000 Frederiksberg

Program:

Kl. 9.00-9.10Velkommen v. daglig leder i Novavi Stofrådgivningen Isabella Koppel
Kl. 9.10-9.30Om de unge i Novavi Stofrådgivningen v. psykolog Silas Houlberg
  Kl. 9.30-10.30Baggrunde, tilgange og teori i arbejdet med Vi-modellen v. konsulent og terapeut Anine Boisen
 Kl. 10.30-10.45Pause
    Kl. 10.45-11.45Om anvendelsen af Vi-modellen i praksis v. konsulent og terapeut Anine Boisen
     Kl. 11.45–12.00 Spørgsmål og opsamling