Indsats for forebyggelse af unges brug af kokain og andre stoffer

har du et misbrug af stoffer

I forbindelse med at Sundhedsstyrelsen sammen med sundheds-og ældreministeren vil finde frem til en indsats for at forebygge unges brug af kokain og andre stoffer, er Stofrådgivningens psykolog Silas Houlberg og daglig leder Isabella Koppel inviteret ind som eksperter til et kickoff-møde.

I Stofrådgivningen har vi over 15 års erfaring med stofbehandling af psykisk sårbare unge fra 15 år op til  30 år. Effekten af behandlingen måles løbende, og i 2019 var 88 % af de unge blevet stoffrie eller havde reduceret deres forbrug efter endt behandling.

For os handler forebyggelsen særligt om at blive klogere på de bagvedliggende grunde for et overforbrug af rusmidler, men det er især også vigtigt, at vi “opdager” de psykisk sårbare børn og unge meget tidligere, så vi kan give dem den rette støtte eller behandling. Det er fx vores erfaring, at det er afgørende, at de unge kan påbegynde behandling hurtigt og på en enkelt måde. Og det er derfor vigtigt, at vi indretter adgangen til behandling efter dette, hvis vi gerne vil have flere i behandling.