Hash og hashmisbrug

Hash stammer fra hampeplanten Cannabis Sativa, og de forskellige former for cannabis kan have forskellig koncentration af det aktive indholdsstof THC og kan lede til et hashmisbrug.

Hash og hashmisbrug

Et hyppigt indtag af hash kan lede til et hashmisbrug.

Hash stammer fra hampeplanten Cannabis Sativa, og de forskellige former for cannabis – fx hash, marihuana/pot, skunk – kan have forskellig koncentration af det aktive indholdsstof THC. Det er stærkt vanedannende og kan lede til et hashmisbrug. Skunk er oftest flere gange stærkere end hash og pot. 

Tendensen er, at indholdet af THC har været stigende de senere år, hvilket potentielt øger risikoen for skadevirkninger og et omfattende hashmisbrug påvirker både misbruger og pårørende.

Effekt

Cannabis sløver og i store doser virker det også hallucinogent. Når man ryger cannabis, kommer rusen inden for få minutter. Når man spiser det, sker det først efter en time. Man mærker hjertebanken, tørhed i øjne og mund, en let svimmelhed og eventuelt kvalme. Man kan blive opstemt og afslappet, men man kan også få en ubehagelig panikoplevelse. Tiden går langsommere, lys og lyd opleves anderledes, ofte mere intenst.

Førstegangsbrugere kan opleve anfald af angst, fordi de ikke er forberedt på virkningen. 

Man kan se og mærke påvirkningen ved røde øjne, snøvlende tale, sløvhed i bevægelserne, man er måske fnisende og udadvendt eller indadvendt. Efter rusen kan man opleve træthed, besvær med at koncentrere sig og initiativløshed. Hyppig indtagelse kan medvirke til et hashmisbrug.

Blandingsbrug

Sløvhed ved cannabis bliver forstærket, hvis man samtidig tager nerve- og sovemedicin, alkohol, heroin eller andre sløvende midler, hvilket øger risikoen for ulykker. Kombinationen af cannabis og hallucinogene stoffer gør den hallucinogene virkning endnu mere uforudsigelig. 

Vil du vide mere om hash og hvilke bivirkningerne ved et misbrug

Forgiftning

Ved for stor indtagelse ad gangen kan cannabis give psykiske symptomer, som fx panikangst eller psykotiske symptomer. Man kan få en forvrænget opfattelse af virkeligheden og kan måske ikke skelne mellem fantasi og virkelighed. Man kan ikke dø af en for stor dosis, selvom man bliver forgiftet af cannabis. Det er stærkt vanedannende og kan lede til et større hashmisbrug.

Afhængighed og hashmisbrug

Cannabis er vanedannende og nogle oplever, at de efter en periode med et kontinuerligt forbrug, skal have med cannabis for at opnå samme virkning. Efter hyppig brug oplever mange ubehag, når de holder op.

Abstinenssymptomer

Symptomerne er søvnløshed, nattesved, angst, irritation, rastløshed, koncentrationsbesvær og dårligt humør. De kan vare flere uger, men de fleste oplever, at det bliver bedre i løbet af ca. 10 dage.

Andre bivirkninger

Hash bivirkninger er med til at nedsætte opmærksomheden, hukommelse, indlærings og koordinationsevne. Ved regelmæssig brug bliver nogle mere sløve og måske også lidt nedtrykte. Det kan blive sværere at løse problemer. Mange unge med stort hashforbrug fortæller, at de er ‘gået i stå’ i deres personlige udvikling og sociale liv. Cannabis kan også udløse psykoser og depressioner. Jævnlig cannabisrygning skader luftveje og lunger, og det kan på sigt give bronkitis, KOL og øge risikoen for kræft. Cannabisrygning kan desuden nedsætte sædkvaliteten.