Vores tilgang i misbrugsbehandlingen

Nedenfor kan du læse om Novavi Stofrådgivningens tilgang i arbejdet med de unge

Vores tilgang til behandling

I Novavi Stofrådgivningen tror vi på at:

  • Der er altid gode grunde til de unge udvikler et stofmisbrug
  • De unge skal finde alternative strategier og handlemuligheder
  • De unge skal udvikle et meningsfyldt ungdomsliv

De unge der indskrives i Novavi Stofrådgivningen er kendetegnet ved, at hashen, kokainen eller et andet rusmiddel er blevet en måde hvorpå de håndterer ting i livet, som de har svært og derfor er første skridt på vejen, at begynde at reflektere over rusmidlernes funktion i deres liv. 

Den unges stofmisbrug

De unge der indskrives i Novavi Stofrådgivningen er desuden ofte i tvivl om hvorvidt de har et stofmisbrug. De vil på den ene side gerne ændre deres forbrug og på den anden side, er der er række ting der gør, at de fastholder det. Det er vores erfaring, at vi ved at acceptere og arbejde med ambivalensen kan give den unge tro på, at forandring er mulig og mod til, at iværksætte forandringen.

De unge (specielt under 18 år) kommer ofte til Novavi Stofrådgivningen, fordi de er pressede af omgivelserne og ikke fordi, de selv har valgt det. Her er det vores opgave, at få de unge til at mærke deres egen lyst til forandring og få dem til at opleve, at det er meningsfuldt at være indskrevet hos os. Det er de unge, der skal lave forandringen og det er ikke et krav fra os, at de skal ophøre deres forbrug for at være indskrevet hos os.

Novavi Stofrådgivning erfaring

Vores erfaring er, at det skaber motivation for forandring, at være i kontakt med et menneske der tror på, at du kan skabe en forandring og kan se dit potentiale. I perioder kan de unge ikke selv mærke motivation for og håb om forandring og i de perioder er det os, der må bære motivationen og håbet for dem. I arbejdet med de unges motivation spejler vi de unges handlinger, vi puffer blidt til dem, provokerer dem lidt og prøver at rykke lidt ved deres forståelser af sig selv og deres omverden. At arbejde på den måde kræver, at vi er i en relation til de unge, hvor vi involverer os og søger at lære dem rigtigt at kende.

Novavi stofrådgivningen har behandlingstilbud til dig med et misbrug

Teoretisk fundament

Novavi Stofrådgivningen har valgt ikke kun at lægge os opad en bestemt teoretisk metode i vores behandling, da det stiller os frit i forhold til det vi vurderer den unge har særligt brug for, på det tidspunkt vi møder dem. Men vi hviler på metoder, der er funderet i de eksistentielle, kognitive (herunder ACT), narrative og løsningsfokuserede teorier.

Konkret arbejder vi i Novavi Stofrådgivningen med fire områder af den unges liv:

  1. Forandring og bevægelse -drømme og mål i forhold til rusmidler, afhængighed og livet generelt.
  2. En meningsfuld hverdag -mestring og håndtering af livet og hverdagen.
  3. Relationer -sociale kompetencer og evnen til at mentalisere.
  4. Identitet -den unges selvfortælling og forståelse af sig selv.

Vokser du op i en familie med stof- eller alkoholmisbrug? – læs mere på Ung Revers.

Her kan du hente vores
materiale om Novavi Stofrådgivningen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og
få de seneste nyheder direkte i din inbox