Når man går i behandling for stofmisbrug
hos Novavi Stofrådgivningen

Behandling af stofmisbrug hos Novavi

Når man går i behandling for sit stofmisbrug hos Novavi Stofrådgivningen, undersøges det sammen med den unge:

  • Hvilke gode grunde der ligger bag hashmisbruget eller stofmisbruget.
  • Hvilke gode alternativer, man kan forsøge sig med i stedet for at ryge, drikke alkohol eller tage stoffer.

Vi forsøger desuden at hjælpe den unge med at skabe en dagligdag, som den unge selv synes er god. Fordi vores erfaring er, at hvis man som ung oplever at have et godt meningsfuldt ungdomsliv, får man som regel også lyst til at have et liv uden et hashmisbrug eller stofmisbrug. Et misbrug påvirker ikke kun misbrugeren, men også pårørende hertil. Det at de pårørende ikke længere behøver at bekymre sig kan have en stor effekt på misbrugeren og virke som en motivation til, at gennemføre behandlingen.

Hvem taler de unge med, når de går i behandling?

Når en ung skal starte i misbrugsbehandling i Novavi Stofrådgivningen, aftales indhold i behandlingen ved en forsamtale eller efter et visitationsforløb. Som udgangspunkt tilbydes den unge ét af nedenstående tilbud, men det kan også være sammensat af flere af nedenstående tilbud:

  • Samtaler ved psykolog eller terapeut én gang ugentligt i Novavi Stofrådgivningen.
  • Samtaler ved udgående behandler én gang ugentligt. Misbrugsbehandlingen foregår her i den unges eget miljø og kan bestå af en kombination af samtale, hjælp til strukturering af dagligdagen og aktiviteter.
  • Samtaler ved psykiater med samtaler én gang ugentligt, hvor behandlingen er en kombination af misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling.
  • Udredningsforløb ved psykiater inklusiv samtaler ved psykolog én gang ugentligt.
  • Efterbehandling med samtaler hv. 14. dag ved enten psykiater, psykolog, terapeut eller udgående pædagog. 

Alle forløb aftales i samarbejde med den unge og betalende myndighed.

Hent vores materiale om
Novavi Stofrådgivningen her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og
få de seneste nyheder direkte i din inbox