Samarbejde, koordinering og behandling af stofmisbrug

I Novavi Stofrådgivningen lægger vi vægt på et tæt og fleksibelt samarbejde med kommunerne i vores tilbud om behandling af stofmisbrug

Samarbejde, koordinering og behandling af stofmisbrug

Novavi Stofrådgivningens pakke og takststruktur skaber rammerne for en behandling, der hurtigt kan tilpasses den unges behov uanset hvordan omstændighederne eller hverdagen er for borgeren, og som samtidig sikrer gennemsigtighed og forudsigelighed for vores samarbejdsparter når vi udfører en behandling af stofmisbrug hos os.

Novavi Stofrådgivningen lægger vægt på samarbejde og fleksibilitet – også i forhold til kommuner, der har eget behandlingstilbud, hvor der alene er ønske om, at vi samarbejder om bestemte ydelser eller i forhold til de målgrupper, som de kan have udfordringer med at håndtere i eget regi. Vi tilbyder gerne sparring eller kommer ud og fortæller om vores metoder og resultater med de unge vi har, eller tidligere har haft, i behandling hos Novavi Stofrådgivningen. 

I Novavi Stofrådgivningen er der en behandlingskoordinator tilknyttet hver unges forløb og vi tror på, at gennemsigtighed er den rigtige vej frem ift. at give den unge den bedst mulige behandling til, at komme ud af sit misbrug. Vi tror også på, at dette gælder ift. den unges pårørende således de med dennes accept kender til behandlingsforløbet.

Behandlingskoordinatoren er den der sikrer koordinering af de forskellige faggruppers indsats, så den  unge får den rette hjælp hele vejen igennem. Behandlingskoordinatoren sikrer desuden kontakten til de forskellige instanser som skole, socialforvaltning og støtte/kontaktpersoner for at sikre, at borgeren altid har nogen at gå til i forbindelse med et behandlingsforløb hos Novavi Stofrådgivningen.

Behandlingskoordinatoren er også den der varetager kommunikationen med den unges sagsbehandler omkring den enkelte unges konkrete forløb.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og
få de seneste nyheder direkte i din inbox