Day

august 23, 2019
søger du hjælp til at kommer ud af et stofmisbrug kan du kontakte novavi stofrådgivningen
I Novavi Stofrådgivningen læner vi os op af KL’s anbefalinger til god misbrugsbehandling, der siger: “Effekten er størst, når klientens individuelle behov matches med en behandlingsindsats, der imødekommer disse behov, og som er fleksibel i forhold til ændringer i klienternes livssituation” (KL. Tylstrup, God social misbrugsbehandling. -hvad virker og hvad kan der gøres. 2022). “Undersøgelser...
Læs mere